Welkom bij Japan - Carparts.nl!

Privacy Policy

Japan Carparts, gevestigd aan Maasambacht 11, 2676 AW Maasdijk, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://japan-carparts.nl Maasambacht 11, 2676 AW Maasdijk, Nederland +31 (0)174 - 512 530

Ton Hogervorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Japan Carparts Hij is te bereiken via ton@japan-carparts.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Japan Carparts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@japan-carparts.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Japan Carparts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Japan Carparts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Japan Carparts) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Japan Carparts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, bestelde items > bewaartermijn 8 jaar > Benodigd voor interne administratie, belastingdienst en inzage interne bedrijfsvoering.
Voornaam, achernaam, email > bewaartermijn doorlopend > benodigd voor nieuwsbrief en wordt uitsluitend op aanmelding nieuwsbrief bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Japan Carparts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Japan Carparts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Japan Carparts gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Japan Carparts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 
Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Recaptcha Google Naam: Captcha Functie: Validatie van menselijke invoer Bewaartermijn: 1 sessie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Japan Carparts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@japan-carparts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Japan Carparts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Japan Carparts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@japan-carparts.nl. Japan Carparts heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Betaling loopt via een beveiligd omgeving, waarbij u wordt doorverwezen naar de desgewenste betaalmodule, zoals PayPal, losstaand van Japan-carparts. Uw ingevoerde betalingskenmerken (creditcard nummer, security nummer, etc..) zal niet op onze servers worden opgeslagen.


Welke informatie verzamelen we?
 
We verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert op onze website, een order plaatst of aanmeldt op onze nieuwsbrief.
Zodra u een order plaatst of zich registreerd op onze website, zoals aangegeven, dient u uw naam, email, adres en telefoonnummer op te geven. U kunt echter onze site ook anoniem bezoeken.
 
Waar gebruiken we uw informatie voor?
Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende onderdelen worden gebruikt:
 
  • Om uw beleving te verbeteren (we kunnen inspelen op uw persoonlijke voorkeuren)
  • Om onze website te verbeteren (we streven naar een betere informatie, product en feedback voorziening)
  • Om onze klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons om onze klantenservice op de juiste manier in te delen)
  • Om betalingen en orders te verwerken (uw informatie, zowel prive als gedeeld, zal niet aan derden worden verkocht, gegeven, om wat voor reden dan ook, op uitzondering van het kunnen voltooien van uw aanvraag)
 
 
Maken wij gebruik van cookies?
Nee, tenzij aangegeven met een cookie melding.

Algemene voorwaarden
U kunt onze algemene voorwaarde lezen op: www.japan-carparts.nl/algemene-voorwaarden

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

www.japan-carparts.nl
Maasambacht 11
Maasdijk, ZH 2676 AW
Netherlands
info@japan-carparts.nl